Γνωμικα

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Δόθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΕΣΥΔ

Κείμενο από αναγνώστη του τρομακτικού:
<<Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Πήγα σήμερα , τελευταία μέρα των αιτήσεων, να κάνω την αίτηση μου για τον κλάδο ΠΕ-20 στον οποίο πίστευα οτι ανήκω.

Όμως στο γεαφείο της Β Διευθυνσης Θεσσαλονίκης με πληροφόρησαν πως δεν μπορούν να δεχτούν την αίτησή μου διότι το τμήμα μου δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εγκυκλίου
Τα τμήματα που περιλαμβάνονται είναι :
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ,
ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 246 3/12/2008 αναφέρεται οτι : http://www.tesyd.teimes.gr/noc3/files/epak.pdf
ΘΕΜΑ
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των
πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων
του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα:
α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς
τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Τελικά κύριοι στο Υπουργείο μας δώσατε ή όχι επαγγελματικά δικαιώματα?
Γιατί μόνο κάποιοι από τους συναδέλφους που τα επαγγελματικά μας δικαιώματα ορίστηκαν με τον ίδιο ακριβώς ΦΕΚ, εχουν όντως αυτά τα δικαιώματα , ενώ εμείς όχι?
Με ποιο κριτήριο θεωρείτε πως π.χ. ο Πτυχιούχος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας έχει περισσότερες γνώσεις από εμένα για να διδάξει Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση?
Ή ακόμη και ο Πτυχιούχος Αυτοματισμού?
Θα μου δώσει κάποιος μια λογική απάντηση??>>
Πηγή:http://tro-ma-ktiko.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Top